Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DetaBaas kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u hier toestemming voor geeft, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het registreren van een sollicitatieformulier op de website aan DetaBaas verstrekt. DetaBaas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van een sollicitatieformulier)
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS VOOR GEBRUIKT?

DETABAAS verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening of als u daar om verzoekt. Daarnaast kan DetaBaas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BEWAART DETABAAS UW GEGEVENS?

DetaBaas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt op elk gewenst moment via dit formulier een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen.

DELEN MET ANDEREN

DetaBaas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of op uw uitdrukkelijk verzoek.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Door het plaatsen van een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer (waarbij het laatste octet wordt gemaskeerd) en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DetaBaas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. DetaBaas heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, en maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

BEVEILIGING

DETABAAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DetaBaas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DetaBaas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DetaBaas via info@detabaas.nl.